Deutsch English Wersja polska
Konstrukcje stalowe na miarę
REMONTY, MODERNIZACJE, INWESTYCJE
Konstrukcje stalowe
Konstrukcje stalowe na miarę
REMONTY, MODERNIZACJE, INWESTYCJE
Konstrukcje stalowe

Oferta

Konstrukcje stalowe
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat

Montaż przemysłowych instalacji technologicznych.
Konstrukcje stalowe Konstrukcje stalowe Konstrukcje stalowe Konstrukcje stalowe Konstrukcje stalowe Konstrukcje stalowe

 

Remonty i modernizacje urządzeń produkcyjnych w branży papierniczej. Remonty w branży papierniczej Remonty w branży papierniczej
 

 

 

 

 

Remonty i modernizacje kotłów parowych i wodnych wszystkich typów i wielkości

 • części ciśnieniowej kotłów
 • palników pyłowych i przewodów pyłowo-powietrznych
 • podajników węglowych
 • odżużlaczy i kruszarek
 • rusztów węglowych
 • bunkrów mechanicznych
 • podgrzewaczy powietrza wszystkich typów
 • wentylatorów powietrza i spalin
 • kanałów powietrza i spalin
 • elektrofiltrów i innych urządzeń odpylających
 • konstrukcji nośnej kotłów
 • wykonawstwo robót budowlano-izolacyjnych
 • ocenę stanu technicznego z określeniem zakresu remontów
 • określenie zakresu dostaw części i materiałów do następnych remontów
 • remont armatury wodnej i parowej wszystkich typów
   

Montaż urządzeń ciepłowni, instalacji energetycznych i technologicznych

 • kotłów wraz z urządzeniami pomocniczymi, kanałami powietrza, spalin i inne
 • konstrukcji stalowej obiektów przemysłowych i urządzeń
 • pompowni
 • rurociągów technologicznych i parowych wraz z armaturą
 • urządzeń ochrony środowiska
 • zbiorników ciśnieniowych
 • wymienników ciepła

Produkcja części do urządzeń energetycznych i konstrukcji stalowych

 • palniki pyłowych nowoczesnej konstrukcji
 • ekrany kotłów energetycznych
 • elementy gięte - łuki, wężownice
 • wymienniki i chłodnice
 • zbiorniki ciśnieniowe
 • zawieszenia i podparcia rurociągów
 • konstrukcje stalowe
 • komory, kolektory, i schładzacze
 • kanały powietrza
 • zasobniki węgla

Produkcja i remont wymienników ciepła

 • chłodnice sprężarki I st.
 • chłodnica sprężarki
 • mieszalnik
 • odgazowywacz termiczny ze zbiornikiem wody zasialjącej
 • chłodnica oparów i odsolin
 • rozprężacz
 • wymienniki ciepła

Usługi obróbki stali

 • walcowanie blach o gr. od 6 do 20mm oraz podginanie do 16mm na długości roboczej 3m;
 • wycinanie blach na przecinarce portalowej palnikiem plazmowym do gr. 70mm od krawędzi i do 35mm z przebijaniem;
 • wycinanie blach na przecinarce portalowej palnikiem gazowym do gr. 100mm;
 • cięcie kształtowników o przekroju do 600x440mm pod kątem do 60° oraz wałków o średnicy do 250mm;Kotłoinwest Sp. z o.o. 2011