• kotloinwest@kotloinwest.pl

facebook

QUALITY POLICY

 

The main objective of Kotłoinwest Sp. z o.o. is to strengthen the market position in the metal industry and maintain the reputation of a professional and reliable business partner by meeting customers’ expectations in terms of the quality of our products and services. We consider customer satisfaction a measure of the quality of our products and services, and a motivation for further development.

We achieve this objective through:

 • wdrożony i utrzymany we wszystkich obszarach działalności firmy Zintegrowany System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach norm PN EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 3834-2:2007 oraz PN-EN 1090-1+A1:2012; PN-EN 1090-2:2018; PN-ISO 45001:2018
 • effective management of processes, resources and personnel in conjunction with the efficiency of actions taken,
 • znajomość wymagań Klientów w sferze jakości wyrobów, usług i obsługi;
 • sprawnej infrastrukturze oraz wdrażaniu nowych rozwiązań technicznych i technologicznych
 • systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, ich świadomości i zaangażowania w procesie zarządzania jakością
 • cooperation with suppliers meeting our own and our customers’ quality requirements.

We fulfil this objective through:

 • engagement of the top management and provision of funds for development,
 • employees’ qualifications and experience,
 • optymalizacji procesu produkcyjnego
 • compliance with the provisions of law, business and labour ethics principles,
 • improvement of the quality management system,
 • continuous monitoring of the processes in our company.

Jesteśmy przekonani, że cel i droga jaką sobie obraliśmy do jego osiągnięcia pozwoli utrzymać dobre relacje z naszymi Klientami i umocni ich zaufanie do jakości wyrobów produkowanych przez naszą firmę.

The Management Board assures that the Quality Policy has been understood, implemented and maintained at all organisational levels.

 

President of the Board
Piotr Nowak

Świecie, dnia 16.02.2022

 

OHS POLICY

 

Pursuing the maintenance of a high standard of safety and working conditions for both the employees of our Company and contractors and visitors staying within the company’s premises, we have implemented an OHS Management System in Kotłoinwest Spółka z o.o., based on PN-ISO 45001:2018 standards.

We believe incidents, injuries, professional diseases and near-misses may be prevented, and this can be effectively achieved through:

 • compliance with the requirements of applicable provisions of law concerning OHS, as well as standards established in the Company in this regard,
 • systematic assessment of occupational risk for existing hazards,
 • elimination of hazards and limitation of OHS risk,
 • engagement, consultations and cooperation of all employees of the Company in actions aimed at improving occupational health and safety,
 • cooperation with qualified, constantly developing personnel,
 • continuous improvement of actions and the OHS system by setting goals and monitoring their fulfilment, conducting periodic management audits and reviews, analysing risks and opportunities, and implementing corrective actions without undue delay.

The Management Board of Kotłoinwest Spółka sp. z o.o. provides proper means for implementing this policy.

All employees are obliged to timely response in situations when they become aware of any threats to the health or life of themselves or of contractors or visitors staying within the premises of the Company.

All employees are obliged to timely response in situations when they become aware of any threats to the health or life of themselves or of contractors or visitors staying within the premises of the Company.

 

President of the Board
Piotr Nowak

Świecie, 29.07.2020

 

ENVIRONMENTAL POLICY

 

As a company aware of its impact on the natural environment, we have implemented an Environmental Management System in Kotłoinwest Spółka z o.o., based on PN-EN ISO 14001:2015, the objective of which is to minimise the negative influence of our business on the natural environment through:

 • reduction of quantity and quality of waste and segregation thereof,
 • prevention of contamination,
 • podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników
 • care for optimal use of natural resources by limiting the consumption of energy and water.

We believe we can and must protect the natural environment, and this can be effectively achieved through:

 • spełnianie wymagań obowiązujących przepisów prawa w obszarze ochrony środowiska, jak również ustalonych w Firmie standardów w tym zakresie,
 • systematyczna analiza i ocena aspektów środowiskowych,
 • zaangażowanie wszystkich pracowników Firmy w działania na rzecz  ochrony środowiska i propagowanie działalności środowiskowej wśród klientów i dostawców,
 • współpraca z wykwalifikowaną kadrą,
 • continuous improvement of actions and the environmental management system by setting goals and monitoring their fulfilment, conducting periodic management audits and reviews, analysing risks and opportunities, and implementing corrective actions without undue delay.

Zarząd Kotłoinwest Sp. z o.o. deklaruje, iż będzie zapewniał środki na potrzeby wynikające z realizacji zapisów Polityki Środowiskowej oraz celów organizacji w tym zakresie.

Wszystkich pracowników zobowiązuje się do natychmiastowego reagowania w sytuacjach stwierdzenia wystąpienia ryzyka lub sytuacji mogącej wpłynąć negatywnie na środowisko naturalne.

Polityka środowiskowa jest zakomunikowana, wdrożona i utrzymywana na wszystkich poziomach firmy oraz jest dostępna dla istotnych stron zainteresowanych.

 

President of the Board
Piotr Nowak

Świecie, dnia 16.02.2022

en_USEnglish