• kotloinwest@kotloinwest.pl

facebook

О фирме

KOTŁOINWEST Общество с ограниченной ответственностью KOTŁOINWEST было основано в январе 2002 г. на базе Котельно-монтажного предприятия (Zakład Kotlarsko-Instalatorski), работающего с 1985 г., переняв его опыт и наработанные в течение 17-ти лет продукты. 20 февраля 2002 г. Общество было внесено в Реестр предпринимателей Национального судебного регистра в Районном суде г. Быдгощ, XIII Хозяйственный отдел Национального регистра за номером KRS 0000093587.

KOTŁOINWEST Компания KOTŁOINWEST является частным обществом с местонахождением в г. Свеце на ул. Пшемыслова 4. Фирма ведет свою деятельность на территории всей страны и за границей, выполняя широкий диапазон услуг и продуктов по желанию Клиентов из разных отраслей.

Наши планы на будущее не ограничиваются только поддержанием текущей гаммы продуктов, но также направлены на непрерывное расширение видов предлагаемых услуг и территории деятельности фирмы, при одновременном поддержании высочайшего качества выполняемых заказов.

Posiadamy uprawnienia umożliwiające realizację zadań zgodnie z wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego, a mianowicie:

 • Certyfikat nr UC-03-166-P/3-10
 • Certyfikat nr UC-03-166-E/4-10
 • Certyfikat nr UC-03-166-N/5-10
 • Certyfikat nr UC-03-166-W/1-11

W celu ciągłego doskonalenia swoich usług, jak również zaspokajania potrzeb obecnych i przyszłych Klientów, w KOTŁOINWEST Sp. z o.o. został wdrożony i jest utrzymywany Zintegrowany System Zarządzania spełniający wymagania norm:

 • PN-EN ISO 9001:2015 – System Zarządzania Jakością
 • PN-EN ISO 3834-2:2007 – System Jakości w Spawalnictwie
 • PN-EN 1090-1:2009 + A1:2012 – Zakładowa Kontrola Produkcji
 • PN-N-18001:2004 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 • BS OHSAS 18001:2007 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Główne obszary działalności spółki

 • produkcja i montaż wszelkiego typu konstrukcji stalowych
 • remonty i modernizacje kotłów parowych wszystkich typów i wielkości w zakresie części ciśnieniowej, jak również urządzeń pomocniczych
 • wykonawstwo części zamiennych urządzeń kotłowych w zakresie części ciśnieniowej kotła oraz urządzeń współpracujących z kotłem
 • badania diagnostyczne kotłów parowych i wodnych łącznie z walczakami różnych typów wraz z opracowaniem technologii naprawy i naprawą kotła
 • dostawa i montaż kotłów gazowych i olejowych różnych firm
 • remonty i modernizacje urządzeń produkcyjnych w branży papierniczej
 • montaż i demontaż maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych
 • remonty i modernizacje urządzeń mechanicznych, produkcyjnych oraz wszelkich urządzeń energetycznych i technologicznych
 • wykonawstwo instalacji ciepłowniczych metodą rur preizolowanych i tradycyjnych
 • wykonawstwo i remont wymienników różnych typów i chłodnic
 • roboty budowlane, inwestycje i remonty w branży: budowlanej, wentylacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania
 • remont i wykonanie, łącznie z dostawą armatury przemysłowej, wodnej i parowej różnych typów i wielkości
 • remonty gorzelni: parniki gorzelniane, kadzie fermentacyjne, drożdżarki, zaciernie, przenośniki kubełkowe

 

Do wszelkich prac załączamy kompletną dokumentację, zgodną z potrzebami inwestora oraz wymogami Urzędu Dozoru Technicznego. Nasze działania zorientowane są na klienta tak, aby oczekiwania dotyczące jakości produktu, terminowości oraz ceny zostały spełnione.

Historia firmy

1985

Powstanie Zakładu Kotlarsko-Instalatorskiego

2002

Powstanie Spółki KOTŁOINWEST Sp z O.O.

KOTŁOINWEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w styczniu 2002 r. na bazie Zakładu Kotlarsko-Instalatorskiego działającego od 1985 r., przejmując jego doświadczenie i wypracowane produkty. 20 lutego 2002 r Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000093587.
2012

Nasza firma wybudowała nową halę przygotowania antykorozyjnego z kabinami malarsko-suszarniczą i śrutownicą.

2019

Nasza firma wybudowała laboratorium badawczo-rozwojowe.

2020

POBIERZ KOMPLETNY KATALOG NASZYCH USŁUG I SPECYFIKACJI
Download
ru_RURussian